Strona GłównaArtykułyOprogramowanie

Oprogramowanie

Artykuł w Komputery.

Czym jest oprogramowanie i skąd się bierze?

Oprogramowanie (ang. software) - całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie tworzą programiści w procesie programowania. Oprogramowanie jako przejaw twórczości jest chronione prawem autorskim, twórcy zezwalają na korzystanie z niego na warunkach określanych w licencji. Oprogramowanie pisane jest zazwyczaj przy użyciu różnych języków programowania z wykorzystaniem algorytmów. Programy przekształcające oprogramowanie z postaci źródłowej na binarną to kompilatory. Niektóre oprogramowanie, np. napisane w całości w językach interpretowanych, może występować tylko w jednej postaci, spełniającej oba zadania. Rodzaje oprogramowania Oprogramowanie dzieli się ze względu na przeznaczenie: oprogramowanie systemowe - realizujące funkcje konieczne dla działania systemu komputerowego, oprogramowanie do tworzenia oprogramowania, biblioteki programistyczne ? oprogramowanie do wykorzystania przez inne programy, oprogramowanie użytkowe - mające bezpośredni kontakt z użytkownikiem i realizujące usługi dla tego użytkownika za pomocą aplikacji, z technicznego punktu widzenia jest to oprogramowanie korzystające z usług m.in. systemu operacyjnego, a szerzej ? oprogramowania systemowego. Pojęcie oprogramowania systemowego jest znacznie szersze niż systemy operacyjne. W jego skład wchodzi też oprogramowanie serwerowe i każde oprogramowanie, z którym użytkownik nie ma bezpośredniej styczności. Inne przykłady oprogramowania: edytor tekstu gry komputerowe firmware DTP oprogramowanie pośredniczące system ekspertowy wirus komputerowy system zarządzania bazą danych (DBMS) edytory grafiki.


Starcode Systems Wszelkie prawa zastrzeżone © Porównywarka Cen 2019